Marga screent nieuwe pleegouders: “Geef jezelf de kans om te onderzoeken of het écht bij je past”

Marga Baas is werkzaam bij de afdeling pleegzorg van FlexusJeugdplein Rotterdam, én is zelf pleegmoeder. Daardoor weet ze heel goed wat aspirant pleegouders te wachten staat. Dat pleegouders er onvoorwaardelijk voor gaan, dat vindt ze het belangrijkst. En dat hun verwachtingen reëel zijn: ‘Pleegzorg is geen winkel waarin jij een kindje uitkiest. Het is juist andersom. Er zijn kinderen die een thuis zoeken en daar zoeken wij een passend gezin bij.

‘Pleegkinderen zijn kinderen die thuis in hun ontwikkeling worden bedreigd. Dat kan soms heel acuut zijn, als de politie kinderen aantreft in een drugspand bijvoorbeeld. In zulke crisissituaties moet onmiddellijk een oplossing worden gevonden voor de kinderen. Vaker gaat het om ouders die wel voor hun kind willen zorgen, maar dat op een of andere manier (tijdelijk) niet kunnen. Er kan van alles aan de hand zijn, maar vaak spelen er meerdere problemen tegelijk: een kind met ernstige ADHD, een ouder met psychiatrische problemen, of een verstandelijke beperking van de ouders.’

Wat er zich ook afspeelde in het gezin van herkomst: een kind dat niet meer thuis kan wonen, is per definitie beschadigd. Marga vertelt: ‘Pleegkinderen moeten hun ouders loslaten en dat is een verlies. En meestal spelen er nog andere heftige dingen: geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik. Als pleegouder moet je je bewust zijn van die achtergrond. Hoe ga je daarmee om? In het voorbereidingstraject vragen we aspirant pleegouders daarom bijvoorbeeld hoe ze zélf met verlies in hun leven zijn omgegaan. We geven opdrachten, je krijgt huiswerk. Je moet een heel traject door, maar wat je gaat doen is ook niet zomaar iets.’

‘De mensen die zich bij ons melden omdat ze pleegouder willen worden, zijn zó verschillend. Van de kraanmachinist tot de bankdirecteur tot de juffrouw op school. En iedereen heeft een ander motief. Dat kan zijn vanuit kinderloosheid, vanuit een geloof of idealisme. Of omdat ze weten wat pleegzorg voor henzelf heeft betekend. Hoe verschillend ook, ze vinden elkaar in het feit dat ze de intentie hebben om iets te betekenen voor een kind dat in de problemen zit. De buitenkant valt dan helemaal weg. Dat is mooi om te zien.’

Marga kijkt met haar collega’s zorgvuldig naar wat een pleeggezin kan bieden: ‘Wat zijn de verwachtingen? Waar liggen hun kwaliteiten, hoe is de samenstelling van het gezin? En wat kunnen ze een kind bieden. Pleegzorg is geen winkel waarin jij een kindje uitkiest. Het is juist andersom. Er zijn kinderen die een thuis zoeken en daar zoeken wij een passend gezin bij.’

“Pleegzorg is geen winkel waarin jij een kindje uitkiest”

Tijdens het voorbereidingstraject komen er zes criteria aan de orde, vertelt ze: ‘Kun je bijvoorbeeld duidelijk en open communiceren? Ook over lastige onderwerpen? En kun je inschatten welke uitwerking het pleegouderschap heeft op je eigen situatie? Wat betekent het voor jouw kinderen? Een pleegkind gaat veel aandacht vragen, meer dan je eigen kinderen soms. Je gezin is mooi in balans en met de komst van een pleegkind verandert alles. We kijken of je letterlijk en figuurlijk ruimte kunt maken voor een pleegkind. Pleegkinderen voelen dat haarfijn aan, dat er plek voor ze wordt gemaakt. Dat ze meteen op de schoolfoto mogen met hun nieuwe broers en zusjes bijvoorbeeld. Zo subtiel kan het liggen.’ Ook veiligheid is een belangrijk criterium: ‘Het gaat dan letterlijk over traphekjes, stopcontacten en of de vijver is afgeschermd. Maar ook over hoe je omgaat met intimiteit in je gezin. Kruipen je eigen kinderen ’s ochtends bij je in bed? Wil je pleegkind dat dan ook? Voelt dat goed? Is dat verstandig? Lopen jullie weleens naakt door het huis? Heb je een slot op de wc? Hoe is dat voor een pleegkind?’

‘Geef jezelf de kans om te onderzoeken of pleegouderschap écht bij je past, gun jezelf een goede voorbereiding. Veel mensen willen dat voorbereidingstraject het liefst overslaan en gewoon beginnen, maar het is cruciaal dat je er van tevoren heel goed over nadenkt. Dat je álle aspecten hebt doordacht. Je ‘krijgt’ niet zomaar een kind in huis, er komt zoveel meer bij kijken. Het is verschrikkelijk als je na drie maanden moet besluiten om ermee te stoppen, voor jezelf en voor het pleegkind. Wees heel eerlijk naar jezelf, of je de onvoorwaardelijkheid aankunt. Dat vinden we het allerbelangrijkst, dat pleegouders écht en onvoorwaardelijk voor een pleegkind gaan.’